Gedrag- en drijfverenprofiel

Voorbeeld gedragprofiel

Gedrag- en drijfverenprofiel

Inzicht leidt tot uitzicht

Een diepgaand inzicht in jouw eigen communicatiestijl en die van anderen. Begrijpen waarom jij kiest wat je kiest, wat jouw drijft en waarom dat bij jou hoort. Zo kan je niet alleen jezelf naar meer succes ontwikkelen, je krijgt meer inzicht in hoe anderen communiceren en beslissen. Zo leer je effectiever beïnvloeden. Tevens kan je ontwikkeling inzetten om de beste versie van jezelf te worden.

Ook als teamontwikkeltool in te zetten

De profielen kunnen in een team ondersteunen bij:

 • Effectievere communicatie
 • diepgaand inzicht in de eigen persoonlijkheidsstijl
 • conflicten oplossen of voorkomen
 • koesteren van diversiteit
 • positiever en effectiever samenwerken
 • bevlogen mensen bouwen bevlogen organisaties
 • Potentieel in het team optimaal benutten en betrokkenheid bij elkaar vergroten
 • Optimale omstandigheden geven ruimte om potentieel maximaal te ontwikkelen

Hoe werkt het?

Wil je een individueel profiel en plan van aanpak, dan werkt het als volgt. Vooraf vul je een digitaal gedrag- en drijfverenprofiel over jezelf in. Je ontvangt hiervoor een code. Deze bespreken we en vertalen we naar een plan van aanpak om je eigen groei te faciliteren. Het bespreken en vertalen van de test duurt 1,5 - 2 uur en kost € 450 exclusief BTW en inclusief een uitgebreide rapportage van de testgegevens.

Wil je het inzetten als teamontwikkeltool, dan is het afhankelijk van het aantal teamleden en de intensiteit van het traject hoeveel tijd en budget dit vraagt. Dit bepalen we samen vooraf vanuit jullie behoefte.

Neem vrijblijvend contact op

Gedrag- en drijfverenprofiel - achtergrond

Het DISCOVER model is een persoonlijkheidsanalyse op basis van gedrag (hoe iemand werkt en communiceert) en drijfveren (de brandstof voor het gedrag, waarom iemand zich zo gedraagt). Dit profiel geeft mensen een diepgaand inzicht in hun eigen communicatiestijl en die van anderen. Zo kan je niet alleen jezelf naar meer succes ontwikkelen, je krijgt meer inzicht in hoe anderen communiceren. Zo leer je effectiever beïnvloeden. Tevens kan je ontwikkeling inzetten om de beste versie van jezelf te worden.

Achtergrond van het model

Het DISC-instrument is een psychometrische en hoog gevalideerde gedragstest gebaseerd op het werk van William Marston ‘The Emotions of Normal People’. De gedragspsycholoog John G. Geier vertaalde deze inzichten in een persoonlijkheidsprofiel dat in meer dan 50 landen verspreid, wetenschappelijk onderbouwd en steeds verder verbeterd wordt. DISC heeft een wetenschappelijke ontwikkelingsgeschiedenis van meer dan 90 jaar en is in de afgelopen 25 jaar door miljoenen mensen wereldwijd gedaan.

Gedragsprofiel

DISC meet de Dominantie (manier waarop je omgaat met problemen), de Invloed die je hebt (in hoeverre en op welke manier beïnvloed je een ander), de Stabiliteit waarmee je werkt (hoe ga je om met verandering en wat is het tempo van werken) en het Conformisme (de manier waarop je omgaat met regels en procedures. Deze aspecten zijn altijd in een profiel aanwezig, maar verschillen van intensiteit waardoor iedereen een uniek profiel krijgt.

Drijfverenprofiel

Het DISCOVER profiel bestaat uit 7 drijfveren. De hoogste 2 drijfveren sturen het gedrag aan en de laagste laat vaak een allergie zien. De score zegt altijd iets over drijfveren, of dat nu hoog, laag of gemiddeld is. De nuance zit in de combinatie van drijfveren en die gekoppeld aan gedrag laten een uniek profiel zien.

De drijfveren zijn:

 • Intellectueel: drijfveer om objectieve kennis tot je te nemen en zo tot waarheid te komen
 • Esthetisch: drijfveer om de binnenwereld met de buitenwereld af te stemmen en zo harmonie te creëren (visueel en gevoelsmatig)
 • Sociaal: de drijfveer om anderen te helpen.
 • Traditionalistisch: drijfveer om via een aantal waarden (eigen geloofssyteem) orde in de belevingswereld te creëren
 • Individualistisch: de drijfveer om je eigen koers te bepalen
 • Politiek: de drijfveer om invloed te hebben (macht en status als middel)
 • Economisch: de ondernemersdrijfveer, return on investment. De energie die je erin stopt, moet er op een gegeven moment weer uitkomen