Systemische principes

Systemische principes

Onderstaande basisprincipes vanuit opstellingen (systemische werken), geleerd van Jasper Jobse en Eric de Waard, vind ik uitermate waardevol.

  • Erkennen wat er is. Dit is het beginpunt van groei. Alles wil gezien worden. Dat wat niet gezien of erkent wordt, zal steeds weer de kop opduiken in de vorm van problemen, weerstand, ongeluk.
  • Erbij horen. De mens is een groepsdier dat in zijn (over)leven afhankelijk is van andere mensen. We hebben daarom een ingebouwde behoefte om ergens bij te horen.
  • Ordening. Alles heeft zijn eigen plek. Er is niets mis met hiërarchie, mits het natuurlijke hiërarchie is. De meester mag zijn plek innemen ten opzichte van de leerling, mits de meester beseft dat hij op sommige terreinen misschien ook wel weer de leerling is.
  • Balans tussen geven en nemen. Alleen vanuit wederkerigheid en het vinden van de juiste balans blijft de energie stromen. Er is een tijd van werken en een tijd van rusten. Er is zorgen voor jezelf en zorgen voor anderen. Er is plezier en tegenslag. Er zijn lichte en donkere momenten. Allemaal even waardevol en leerzaam.