Vitale spelregels

Wendbaar en flexibel (samen) werken in deze complexe wereld is niet eenvoudig. Tenminste niet, als je geen heldere spelregels met elkaar hebt. Zijn die er wel dan is het net als tafeltennissen op de camping in Italië: iedereen kent de regels dus je kunt met relatief onbekende mensen het spel gewoon spelen. Zelfs als je niet dezelfde taal spreekt.

Elke organisatie heeft zijn eigen regels. Of ze nu bewust gekozen en gestuurd worden, of niet, en dus ongeschreven zijn. "Zo doen we dat hier" is iets wat je regelmatig hoort als je ergens nieuw binnenkomt. En vaak zijn er subculturen per afdeling, team of locatie. Dit kan prima werken, maar wat als het niet werkt? Wat als de ongeschreven regels niet bijdragen aan de missie van het bedrijf, of als ze leiden tot stress, machtsspelletjes en tegenwerking?

Ga aan de slag met het expliciteren van gewenst gedrag dat een positieve en gezonde bijdrage heeft aan de missie van het bedrijf.

"Caroline heeft samen met een aantal mensen uit onze organisatie een aantal kernwaarden uitgelicht en ons geholpen om hier op een praktische en creatieve wijze invulling aan te geven. Ze geeft praktische tips, is kritisch, komt met vernieuwende ideeën, adviseert, innoveert en stimuleert." Edwin van der Ham, DGA Montapacking

Wil jij ook aan de slag met het doorbreken van patronen? Neem vrijblijvend contact met mij op om te kijken wat ik voor u kan betekenen.

Zelf aan de slag met vitale spelregels

Zelf aan de slag met vitale spelregels

Ga aan de slag met het expliciteren van gewenst gedrag dat een positieve en gezonde bijdrage heeft aan de missie van het bedrijf.

Daarbij zijn 5 aandachtspunten van belang:

  • Waar zijn we naar op weg? Wat is de missie of de bedoeling?
  • Welk gedrag draagt daar nu al positief aan bij?
  • Welk gedrag draagt daar niet aan bij? Hoe zouden we dat willen? Ook rekening houdend met vitaliteit van mensen.
  • Welke kern spelregels willen wij met elkaar afspreken?
  • Hoe creëren wij draagvlak voor deze spelregels?

Ga hierover met elkaar in gesprek. Brainstorm en prioriteer. Durf daarbij te kiezen voor wat echt belangrijk is.

Enkele tips:

  • Gebruik de wijsheid van alle mensen, ook van de minderheid
  • Kies een beperkt aantal gedragsregels (maximaal 3x3)
  • Maak regels kort en bondig
  • Neem tijd om met elkaar de betekenis van regels te doorleven

Wil jij ook aan de slag met vitale spelregels? Neem vrijblijvend contact met mij op om te kijken wat ik voor u kan betekenen.