Organisatie principes

Organisatie principes

  1. Missie de baas. De missie geeft focus en ruimte. Door samen te werken aan de missie ontstaat de ruimte om vanuit talenten te werken en zo meer toegevoegde waarde te leveren. Zorg dat steeds de missie de baas is, en niet de baas.
  2. Baas in eigen (leer)loopbaan. Denk na over je eigen toegevoegde waarde en talentontwikkeling. Blijf leren, probeer nieuwe dingen uit. Flexibiliteit en lerend vermogen zijn cruciaal in een snel veranderende wereld en samenleving.
  3. Nieuwe organiseerprincipes. De oude organiseerprincipes werken vaak niet meer. Ze zijn rigide, bureaucratisch en zetten veel mensen vast. Onderzoek nieuwe manieren van organiseren die ondersteunende zijn aan de missie en de mensen.
  4. Gelijkwaardigheid en eigenaarschap. Waarden-gedreven werken is de lijm binnen de organisatie. Vanuit gelijkwaardigheid kan iedereen zijn eigen toegevoegde waarde leveren. Daarbij zijn eigenaarschap in de vorm van vrijheid én verantwoordelijkheid onontbeerlijk.

Wil je voorbeelden zien? Kijken eens naar de verhalen van de Slimste bedrijven van Nederland op: www.mkbkrachtcentrale.nl