Nieuwe economie en organiserende vermogen

Hoe organiseer je wendbaarheid en flexibiliteit?

Data-miner, zorgmakelaar, drone-piloot, lifestylecoach… Wie had 10 jaar geleden kunnen bedenken dat dit de beroepen van vandaag zouden zijn? De wereld verandert razendsnel en zo ook de arbeidsmarkt. Voorheen solide bedrijven en organisaties worden overgenomen, weggedrukt door concurrentie of substitutie, banen verdwijnen, nieuwe functies verschijnen. Hoe ga je daar mee om als je wilt groeien en ambitie hebt?

Deze vraag speelt voor mensen persoonlijk, voor teams, voor bedrijven en organisaties en de gehele samenleving. Het vraagt wendbaarheid en vernieuwing op sociaal en maatschappelijk gebied: nieuwe economische verdienmodellen, nieuwe manieren van werken, samenwerken, organiserend vermogen, anders besluiten nemen, creativiteit, flexibiliteit, loopbaanplanning, 21th century skills ...

Kortom: continue vernieuwing en transformatie. Omgaan met complexiteit, leren zonder precies te weten waar we naar toe ontwikkelen, intuïtie gebruiken waar logica niet meer helpt....